Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP PERMETHRIN 55EC

MAP PERMETHRIN 55EC
Loại thuốc

Chế phẩm diệt muỗi MAP PERMETHRIN 55EC
Quy cách đóng chai
- Chai nhựa nâu 1 lít
- Chai nhựa trắng 250 ml
- Chai nhựa trắng 100 ml

Tác dụng

Diệt trừ các loại muỗi truyền bệnh và muỗi kháng
Hiệu lực cao đối với muỗi kháng

Hoạt chất

Permethrin 55%w/v

Đối tượng

Các loại muỗi truyền bệnh và muỗi kháng thuốc

Liều lượng

- Phun tồn lưu: 20ml/ 1 lít nước. Phun 25m2 bề mặt.
- Phun ULV: 1 phần chế phẩm với 9 phần nước.
- Tẩm màn: Pha 6.6ml chế phẩm với 693.4ml nước
- Cụ thể xem tại phần cách dùng

Cây trồng / Môi trường

Dùng trong gia dụng và y tế

Secured By miniOrange