Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP PERMETHRIN 50EC

MAP PERMETHRIN 50EC
Loại thuốc

Chế phẩm diệt muỗi trong gia dụng và y tế
- Chai 1 lít
- Chai 100 ml

Tác dụng

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết
Hiệu lực lâu dài

Hoạt chất

Permethrin 50%w/v

Đối tượng

Phun tồn lưu, Phun ULV, Tẩm màn

Liều lượng

Xem tại cách dùng

Cây trồng / Môi trường

Các loài muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết

Secured By miniOrange