Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP NOVO 600EC

MAP NOVO 600EC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 60 ml
- Chai 500 ml

Tác dụng

Diệt côn trùng trong gia dụng và y tế
Hiệu quả triệt để
Hiệu lực tồn lưu 30 ngày

Hoạt chất

Permethrin 30%w/v, Bifenthrin 10%w/v, chất phụ gia cộng hưởng Piperonyl butoxide 10% w/v

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi, ruồi, kiến, gián trong gia dụng và y tế

Liều lượng

Xem tại cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Phun tồn lưu

Secured By miniOrange