Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP NOVO 600EC

MAP NOVO 600EC
Loại thuốc

Chế phẩm diệt côn trùng
- Chai 60 ml
- Chai 500 ml

Tác dụng

Sản phẩm chất lượng cao
Kết hợp 03 hoạt chất
Hiệu quả triệt để
Hiệu lực tồn lưu 30 ngày

Hoạt chất

Permethrin 30%w/v, Bifenthrin 10%w/v, chất phụ gia cộng hưởng Piperonyl butoxide 10% w/v

Đối tượng

Diệt muỗi, ruồi, kiến, gián

Liều lượng

Xem tại cách dùng

Cây trồng / Môi trường

Dùng trong gia dụng và y tế

Secured By miniOrange