Mappacific - Sẵn sàng khởi động - Tập huấn kỹ thuật và chính sách vụ mới

Khởi động cho vụ mùa mới với nhiều thử thách mới.

Ngay từ những ngày cuối của vụ cũ, tập thể Mappacific đã dành thời gian thảo luận tìm hiểu kỹ về chính sách vụ mới và cập nhật thông tin thị trường.

 

                     

 

     

                    

 

        Thảo luận sôi nổi về chính sách vụ mới và các tình huống giả định trên thị trường

 

 

               

 

      Phân chia nhóm thuyết trình và vấn đáp các tình huống giả định

 

 

                    

 

       Tập huấn kỹ thuật và thông tin thị trường

 

 

                

 

      Nghiêm túc thực hiện kiểm tra đánh giá cuối ngày

 

 

              

 

       Khen thưởng các tập thể có kết quả tốt trong đợt tâp huấn

 

  

                  

 

     Đêm Đà Lạt với hoạt động ngoài trời cùng ngô khoai gà nướng bên ánh lửa trại

 

Map Pacific - Vì nền nông nghiệp bền vững, chúng tôi tạo ra những sản phẩm Xanh và giúp người nông dân