• 250x350px

Chúc mừng thành viên Map Club tháng 12/2013

Trân trọng chúc mừng KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI:

 

THÀNH VIÊN BẠCH KIM

THÀNH VIÊN VÀNG

Anh Trần Ngọc Quý & Chị Trịnh Mỹ Hà

DNTN Thuận Phát (Sóc Trăng)

Ngày cưới: 04/12

Anh Nguyễn Văn Vo & Chị Đoàn Ngọc Lệ

Đại lý Vo (Hậu Giang )    

Ngày cưới: 10/12 

 

 Anh Văn Công Tùng & Chị  Bùi Thị Bạch Uyên

Công ty TNHH Tân Sáng (Lâm Đồng)

Ngày cưới: 09/12

 

 

 

Trân trọng chúc mừng SINH NHẬT:

 

  

THÀNH VIÊN BẠCH KIM

 

THÀNH VIÊN BẠC

 

Anh Hoàng Văn Chuyên

Công ty TNHH Thùy Lan ( Daklak)

Ngày sinh: 02/12

Anh Hoàng Tử Bình

Cty TNHH Cúc Phương (Hà Nội)

Ngày sinh: 21/12

 

Anh Nguyễn Thanh Sơn

Công ty TNHH Tân Phú Nông (Lâm Đồng)

Ngày sinh: 10/12

Chị Nguyễn Hoàng Kim Anh

Đại lý Nga Hạ (Đồng Nai)

Ngày sinh: 12/12

Anh Nguyễn Phạm Tuân

Công ty TNHH Diệt Mối & Khử Trùng Hà Nội (Hà Nội)

Ngày sinh: 26/12

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công ty TNHH Diệt Mối & Khử Trùng Hà Nội (Hà Nội)

Ngày sinh: 29/12

Chị Trần Thị Ngọc Sa

Công ty TNHH Thuận Nông (Bình Định)

Ngày sinh: 30/12