• 250x350px

Chúc mừng thành viên Map Club tháng 10/2013

Trân trọng chúc mừng KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI:

 

THÀNH VIÊN VÀNG

 Anh Đàm Quang Thấm & Chị Lưu Thị Hoa

Công ty TNHH Tùng Lâm ( Hà Nội)                

Ngày cưới: 10/10

THÀNH VIÊN BẠC

 Anh Phan Văn Mưa & Chị Nguyễn Thị Lến

Công ty TNHH TM DV Hằng Duy ( Tp. Hồ Chí Minh )    

Ngày cưới: 26/10

 

 

Trân trọng chúc mừng SINH NHẬT:

 

 

THÀNH VIÊN VÀNG

THÀNH VIÊN BẠC

Chị Hồ Ngọc Thiền

Công ty TNHH Phát Thành ( Cần Thơ )

Ngày sinh: 02/10

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễm Em

Công ty TNHH Cửu Long ( Cần Thơ )

Ngày sinh: 02/10

Anh Lê Đình Vân

Đại lý Đình Vân( Long An)

Ngày sinh: 02/10

Anh Đỗ Quốc Nam

Đại lý Ánh Dung ( Đồng Nai )

Ngày sinh: 03/10

Anh Phan Văn Hoàng

DNTN Sáu Hoàng ( Long An)

Ngày sinh: 08/10

Anh Phan Văn Mưa

Công ty TNHH TM DV Hằng Duy ( Tp. Hồ Chí Minh )

Ngày sinh: 15/10

Chị Vũ Thị Liễu

Công ty TNHH DuyThành( Kiên Giang )        

Ngày sinh: 13/10

Chị Võ Kim Huệ

Đại lý Võ Hoàng Dũng (Đồng Tháp )               

Ngày sinh: 20/10

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công ty TNHH Nông Phú( Huế )      

Ngày sinh: 16/10

 

Anh Huỳnh Văn Điều

Công ty TNHH Nghĩa Thắm ( An Giang )

Ngày sinh: 20/10

Chị Trần Thị Nở

DNTN Trường Sơn ( Sóc Trăng )                     

Ngày sinh: 23/10

Anh Lương Diên Linh

DNTN Huỳnh Ngọc Thảo (An Giang )        

Ngày sinh: 30/10