• leaflet 01 (1)

Chúc mừng thành viên Map Club T1/2014

Trân trọng chúc mừng KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI:

 

THÀNH VIÊN VÀNG

 Anh Đỗ Đức Hòa & Chị Phạm Thị Hương Trinh

Công ty TNHH Toàn Phát Lộc (Đồng Nai)     

Ngày cưới: 04/01 

 

Anh Lê Đình Vân & Chị Trần Thị Anh Đào

Đại lý Đình Vân (Tiền Giang)     

Ngày cưới: 28/01 

 

 

Trân trọng chúc mừng SINH NHẬT:

 

THÀNH VIÊN BẠCH KIM

 

THÀNH VIÊN VÀNG

 

Chị Nguyễn Thị Hạnh

Công ty TNHH TM DV Thanh Yên (Bình Thuận)

Ngày sinh: 12/01

 

Chị Hoàng Thị Mai Phương

Công ty TNHH Cúc Phương (Hà Nội)           

Ngày sinh: 20/01

 

 

THÀNH VIÊN BẠC

 

Anh Nguyễn Quốc Hậu

Công ty TNHH Cửu Long (Cần Thơ)

Ngày sinh: 06/01

 

Chị Nguyễn Thị Hạnh

Công ty TNHH TM DV Thanh Yên (Bình Thuận)

Ngày sinh: 12/01

 

Chị Đoàn Ngọc Lệ

Đại lý Vo (Hậu Giang)     

Ngày sinh: 13/01 

 

Chị Lê Quốc Thu Phương

Công ty TNHH Hải Quốc Cường (Tiền Giang)     

Ngày sinh: 13/01 (nhằm ngày 13/12 Âm Lịch)

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan

Công ty TNHH Thu Loan (Vĩnh Long)     

Ngày sinh: 20/01