• 250x350px

Chúc mừng sinh nhật nhân viên Map Pacific tháng 4/2013

Trân trọng chúc mừng SINH NHẬT:

1/ Anh Lê Trung Quốc

Nhân viên giao nhận ( Pro )       

Ngày sinh: 01/04

 

2/ Anh Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng bảo trì Pro )   

Ngày sinh: 02/04

 

3/ Anh Nguyễn Duy Tiến

Công nhân( Pro )          

Ngày sinh: 02/04

 

4/ Chị Lê Thị Bé Hai

Thư ký VPĐD Cần Thơ kiêm thư ký GĐFVI ( Sal)           

Ngày sinh: 03/04

 

5/ Chị Phan Thị Kim Quyên

Điều hành bán hàng ( Sal )        

Ngày sinh: 06/04

 

6/ Anh Trần Thanh Hải

Công nhân ( Pro )         

Ngày sinh: 06/04

 

7/ Anh Nguyễn Đức Thọ

Thủ kho thành phẩm ADM )     

Ngày sinh: 09/04

 

8/ Anh Vũ Đức Hảo

Thủ kho khuyến mãi – bao bì ( ADM )    

Ngày sinh: 11/04

 

9/ Chị Phạm Thị Bích Hằng

Tạp vụ ( ADM)  

Ngày sinh: 13/04

10/ Anh Un Sokun

Đại diện thương mại Bắc Campuchia ( Sal )       

Ngày sinh: 13/04

 

11/ Anh Nguyễn Hoài Ân

Công nhân kho Cần Thơ Sal)   

Ngày sinh: 14/04

 

12/ Anh Bùi Hùng Dũng

Tổng vụ  ( ADM)           

Ngày sinh: 17/04

 

 

 

13/ Anh Phạm Quang Vũ

Công nhân ( Pro )         

Ngày sinh: 17/04

 

14/ Anh Tôn Thất Hòa

Giám sát ATLĐ& Môi trường ( Pro )       

Ngày sinh: 18/04

 

15/ Anh Lê Ngọc Hải

Nhân viên giao nhận ( Sal)         

Ngày sinh: 19/04

16/ Anh Hồ Thanh Xuyên

Nhân viên bảo trì điện ( Pro)      

Ngày sinh: 19/04

 

17/ Anh Trần Long Thiện

Giám sát kinh doanh Sal)        

Ngày sinh: 19/04

 

18/ Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc

Chuyên viên chăm sóc khách hàng  (CS)

Ngày sinh: 20/04

 

 

19/ Chị Thái Thanh Hằng

Điều hành bán hàng ( Sal)          

Ngày sinh: 21/04

 

20/ Anh Sơn Hoàng Huy

Đại diện thương mại Sóc Trăng ( Sal)     

Ngày sinh: 24/04

 

21/ Anh Hồ Thanh Xuyên

Nhân viên bảo trì điện ( Pro)      

Ngày sinh: 19/04

 

22/ Anh Huỳnh Công Nghĩa

Tài xế ADM)   

Ngày sinh: 27/04

 

23/ Anh Trần Công Huy

Tổ phó xưởng đóng gói  (Pro)    

Ngày sinh: 28/04

 

24/ Anh Đoàn Quang Vinh

Công nhân ( Pro )         

Ngày sinh: 30/04