• 250x350px

Chúc mừng sinh nhật nhân viên Map Pacific tháng 12/2013

STT

 

TÊN NHÂN VIÊN

 

CHỨC VỤ

NGÀY SINH

1

Anh Phạm Văn Việt

Phó Tổng Giám Đốc

01/12

2

Anh Nguyễn Xuân Quang

Trưởng nhóm PTTT ĐNB - Tây Nguyên

01/12

3

Anh Nguyễn Văn Kha

Điều hành kinh doanh (Huế - Quảng Bình - Quảng Trị)

01/12

4

Anh Võ Ngọc Duy

Nhân viên bán hàng Bình Thuận

04/12

5

Anh Phạm Hữu Tiến

Điều hành kinh doanh - Quảng Nam, Quảng Ngãi

04/12

6

Anh Đỗ Anh Dũng

Trưởng VP Đại diện Hà Nội

05/12

7

Chị Mai Thị Thu Hiền

KCS Xưởng

08/12

8

Chị Lê Đỗ Thùy Trang

Thư ký phòng R&D kiêm Tiếp tân

10/12

9

Anh Nguyễn Hữu Tư

Kỹ thuật viên R&D

10/12

10

Anh Dương Đức Nghĩa

GĐ Bán hàng vùng Bắc Sông Hậu

10/12

11

Anh Ieng Sophy

Đại diện Thương mại Kiêm Chuyên viên

PTTT Phía Nam Camphuchia

12/12

12

Anh Hoàng Thế Anh

Công nhân Phòng Sản Xuất

15/12

13

Anh Huỳnh Văn Tuấn

Kỹ thuật viên R&D

19/12

14

Anh Nguyễn Hữu Vinh

Tổ trưởng Đóng gói Phòng Sản Xuất

20/12

15

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa

Nhân viên Bảo Trì Phòng Sản Xuất

21/12

16

Anh Huỳnh Phước Tính

Nhân viên PTTT- Đồng Tháp

21/12

17

Chị Trần Thị Ngọc Mai

Phụ trách Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm R&D

21/12

18

Anh Võ Phương Đạt

Công nhân kho Phòng Cung Ứng

22/12

19

Anh Nguyễn Văn Hòa

Giám sát Sản xuất Phòng Sản Xuất

22/12

20

Anh Nguyễn Minh Tường

Điều hành kinh doanh Hà Tây - Vĩnh Phúc - Thái Nguyên

23/12

21

Anh Đỗ Xuân Lộc

Chuyên viên Pháp lý Phòng HC-NL

25/12

22

Chị Phạm Thị Lệ Diễn

Chuyên viên Nhân lực

27/12

23

Anh Nguyễn Văn Nhờ

Phó GĐ Bán hàng KVI kiêm GĐ vùng

NSH

29/12

24

Anh Vũ Hồng Phong

Tổng vụ Phòng HC-NL

30/12

25

Anh Nguyễn Ngọc Hết

Nhân viên PTTT An Giang

30/12

26

Anh Lê Vũ Đình Ngân

GĐ Bán hàng vùng Miền Trung kiêm Trưởng nhóm PTTT miền Trung

30/12