• 250x350px

Chúc mừng sinh nhật CB-CNV Map T12/2014

STT

TÊN NHÂN VIÊN

CHỨC VỤ

PHÒNG

NGÀY SINH

1

Phạm Văn Việt

Phó tổng Giám Đốc

Tài Chính

01/12

2

Nguyễn Xuân Quang

Giám sát kỹ thuật

Kinh doanh

01/12

3

Nguyễn Văn Kha

Điều hành Kinh doanh (Quảng Bình - Quảng Trị)

Kinh doanh

01/12

4

Võ Ngọc  Duy

Điều hành Kinh doanh Binh Thuận

Kinh doanh

04/12

5

Phạm Hữu Tiến

Điều hành Kinh doanh -Quảng Ngãi

Kinh doanh

04/12

6

Đỗ Anh Dũng

Trưởng VP Đại diện Hà Nội kiêm Phụ trách PCO phía Nam

Kinh doanh

05/12

7

Trương Minh Chiến

Giám đốc Nhà máy

Sản xuất

07/12

8

Mai Thị Thu Hiền

KCS Xưởng

Sản xuất

08/12

9

Nguyễn Hữu Tư

Kỹ thuật viên

Kinh doanh

10/12

10

Dương Đức Nghĩa

GĐ Kinh doanh vùng BSH

Kinh doanh

10/12

11

Leng  Sophy

Điều hành Kinh doanh -Nam Campuchia

Kinh doanh

12/12

12

Hoàng Thế  Anh

Công nhân

Sản xuất

15/12

13

Huỳnh Văn Tuấn

 Kỹ thuật viên

Kinh doanh

19/12

14

Nguyễn Hữu Vinh

Tổ trưởng Đóng gói

Sản xuất

20/12

15

Trần Thị Ngọc  Mai

Phụ trách Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

Kinh doanh

21/12

16

Huỳnh Phước Tính

Điều hành Kinh doanh - Đồng Tháp

Kinh doanh

21/12

17

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nhân viên Bảo Trì

Sản xuất

21/12

18

Võ Phương  Đạt

Công nhân kho

Cung ứng

22/12

19

Nguyễn Văn Hoà

Giám sát Sản xuất

Sản xuất

22/12

20

Nguyễn Minh Tường

Điều hành kinh doanh -Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên

Kinh doanh

23/12

21

Đỗ Xuân Lộc

Chuyên viên Pháp lý

Nhân sự

25/12

22

Phạm Thị Lệ Diễn

Chuyên viên Nhân lực

Nhân sự

27/12

23

Nguyễn Văn Nhờ

Phó GĐ Kinh doanh KVI kiêm GĐ vùng NSH

Kinh doanh

29/12

24

Nguyễn Ngọc Hết

Điều hành Kinh doanh -An Giang

Kinh doanh

30/12

25

Lê Vũ Đình Ngân

GĐ vùng Miền Trung

Kinh doanh

30/12

26

Vũ Hồng Phong

Tổng vụ

Nhân sự

30/12