Cảm nhận thuốc hay

Nông dân đất Vĩnh sẻ chia

 

Niềm vui phấn khởi trúng mùa Thu Đông

 

Dù cho thời tiết bất thường

 

Đầu vụ nắng nóng, cuối mùa lũ dâng

 

Dân nhờ sản phẩm Map-pa

 

Thành công lớn nhất là nhờ kỹ sư

 

Tâm tình tư vấn giúp dân

 

Dùng theo bốn đúng là điều tiên phong

 

Famy diệt sạch đạo ôn

 

Lá đòng bóng nước, bông to, hạt đầy

 

Map Super đặc trị hạt lem

 

Giúp cho hạt sáng, lúa no kho đầy

 

Map Green lưu dẫn hai chiều

 

Sạch sâu, hết bệnh, dưỡng cây an toàn

 

Mataxyl hàng xịn tuyệt vời

 

Sạch bệnh, xanh lá lại còn cứng cây

 

Trên đây bốn vị thuốc hay

 

Hợp thành Bộ Tứ trúng mùa giúp dân

 

Vụ Đông cho tới vụ Hè

 

Tôi dùng Bộ Tứ trúng mùa thường xuyên

 

Nhẹ công phun xịt ai ơi!

 

Chỉ cần hai đợt là xong một mùa.

 

Lần một lúc lúa làm đòng

 

Lần hai phun lại lúa đang trổ đều

 

Phòng trị bốn bệnh trọng tâm

 

Đạo ôn, vàng lá, đốm vằn, hạt lem

 

Giúp cho lúa trổ thoát nhanh

 

Kịp thời thu hoạch trước khi lũ về

 

Đồng xanh đầy ắp tiếng cười

 

Nông dân các xã cả vùng đến xem

 

Lần đầu trúng lúa Thu Đông

 

Tôi xin cảm tạ Công ty rất nhiều

 

Nông dân Phan Văn Tâm

 

(Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long)