Tìm hiểu về kiến

A. ĐẶC TÍNH SINH HỌC

 

  • Gây dị ứng, khó chịu do axid formic và piperidine allacoids.
  • Sống khắp nơi.
  • Hoạt động cả ngày lẫn đêm

 

B. VÒNG ĐỜI CỦA KIẾN:

 

C. KIỂM SOÁT

 

  • Bẫy: keo, trượt
  • Phun tồn lưu