Tìm hiểu về gián

A. ĐẶC TÍNH SINH HỌC

 

  • Truyền bệnh tiêu chảy, dịch tả.
  • Sống chủ yếu trong nhà, khu vựa ẩm thấp.
  • Hoạt động ban đêm, ban ngày ẩn nấp

 

B. VÒNG ĐỜI CỦA GIÁN:

 

C. KIỂM SOÁT

 

  • Bẫy: keo, trượt
  • Phun tồn lưu
  • Xua: tinh dầu thực vật