• leaflet 01 (1)

Cập nhật: 10/09/2020

Cảm ơn các bạn đồng nghiệp quan tâm đến vị trí tuyển dụng, vui lòng xem chi tiết nội dung bên dưới.

Chi tiết

Cập nhật: 10/09/2020

Cảm ơn các bạn đồng nghiệp quan tâm đến vị trí tuyển dụng, vui lòng xem chi tiết nội dung bên dưới.

Chi tiết

Cập nhật: 12/08/2020

Nhân viên bán hàng kỹ thuật chịu trách nhiệm chính trong tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng sản phẩm đạt doanh thu cho công ty.

Chi tiết