• leaflet 01 (1)
nhen gie 4

Phòng trừ nhện ghé gây hại lúa hè thu (06/06/2019)

Nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smile) không chỉ làm cây lúa sinh trưởng kém, giảm năng suất mà ...

Chi tiết
yen k2 1

Quản lý kho thuốc BVTV an toàn và hiệu quả (06/06/2019)

Để quản lý tốt kho chứa thuốc BVTV cần ghi nhớ các nguyên tắc sau: 1. Trước khi chuẩn bị chọn vị ...

Chi tiết
cac buoc su dung binh phun thuoc sau bang dien1

Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả (06/06/2019)

Sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV cần thực hiện theo Nguyên tắc 4 đúng như sau:

Chi tiết
lem lep hat 2

Lem lép hạt (05/06/2019)

Map Super 300EC Lúa no kho đầy

Chi tiết
dao on co bong 1

Đạo ôn cổ bông (Thối cổ gié) (05/06/2019)

Map Famy Đặc trị cổ bông - Sướng bụng nhà nông

Chi tiết
dao on la 4

Đạo ôn lá (cháy lá) (05/06/2019)

Flash 75WP Sạch đạo ôn - ruộng đồng trĩu hạt

Chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8