late blight tomato

Giải pháp phòng trừ sâu ăn tạp, sâu miệng ... (06/06/2019)

Sâu miệng nhai là những loại sâu ăn tạp như sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang... Chúng cắn phá nhiều cây ...

Chi tiết
t bị thán thư

Phòng trừ bênh Thán Thư- Sương Mai-Phấn Trắng ... (06/06/2019)

Bệnh thán thư do nấm Colectotrichum sp gây ra. Bệnh sương mai do nấm Peronospora và Plasmopara ...

Chi tiết
diseased tomato plant

Giải pháp phòng trừ rệp sáp trên rau, cây ăn ... (06/06/2019)

Rệp sáp là dịch hại phổ biến trong mùa nắng. Ngoài việc chính hút làm khô cây trồng Rệp Sáp còn là ...

Chi tiết
6059.png 860

Giải pháp sinh học giảm giảm chi phí phun ... (06/06/2019)

Map Green 6SL: Giải pháp sinh học, giảm chi phí, tăng hiệu quả, làm trái cây sáng đẹp và tăng giá ...

Chi tiết
m 2230 nimatodis

Quản lý bệnh vàng lá thối rể trên vườn cây ăn ... (06/06/2019)

Sử dụng Mataxyl 500WP (hòa nước để tưới gốc) đề diệt trừ nấm vào mỗi đầu mùa và cuối mùa mưa. Sử ...

Chi tiết
chlumetia transversa đục ngọn xoài

Bọ trĩ - Sâu đục ngon - Rệp sáp. Giải pháp đa ... (06/06/2019)

Taron 50EC Giải pháp thuốc đa tác động. Hiệu quả cao trên sâu đục gân, rệp sáp, bọ trĩ, sâu đục ngọn

Chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8