• leaflet 01 (1)

Thán thư Xoài - Hoạt chất mới - An tâm hơn

Thán thư là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây xoài. Bệnh do nấm Colletotrichum gloeosporides gây ra.

    - Bệnh gây hại ở hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, các gié hoa, cành hoa, quả non và quả già.

    - Nhiều giống như xoài Ba mùa, xoài cát Hòa Lộc, xoài Thái, muốn phòng trừ bệnh Thán thư cho xoài phải kết hợp nhiều biện pháp.

    - Trước hết cần vệ sinh vườn, cắt tỉa các cành già, cành vượt hay cành bị sâu bệnh để vườn thông thoáng, hạn chế nấm bệnh phát triển. Sau đó kết hợp sử dụng thuốc để phòng bệnh cho cây.

    - Khi bông xoài vừa nhú cựa gà thì phun ướt đều tán lá đén khi xoài nở nhụy rộ và đậu trái hoàn toàn là giai đoạn nhạy cảm nhất

 

Giải pháp hóa học