• 250x350px

Phòng trị bệnh vàng lá chín sớm trên lúa

Bệnh vàng lá chín sớm thường xuất hiện đều khắp ruộng, thường gặp ở vụ lúa Hè Thu trên các giống nếp và lúa thơm hơn là vụ Đông Xuân. Đặc biệt bệnh thường bắt đầu xảy ra và gây hại ở giai đoạn lúa từ 45 ngày sau sạ trở về sau. Triệu chứng bệnh thể hiện chủ yếu trên lá già, còn lá non rất ít có…

Triệu chứng bệnh

Trên lá, vết bệnh bắt đầu từ vết nhỏ màu vàng nhạt và lớn dần thành vết bầu dục màu vàng sậm hơn  Và từ vết này, sọc vàng sẽ lan từ dưới lên trên tới ngọn lá thành vệt có màu vàng cam.

Bệnh phát triển và lây lan rất nhanh từ giai đoạn lúa trổ bông trở về sau.

Khi bệnh xuất hiện trên lá sẽ có những đốm màu nâu nhỏ bên dưới các vệt màu vàng, Khi bệnh phát triển mạnh sẽ gây cháy khô lá trước khi thu hoạch, làm cho bông lúa bị lép và lửng nhiều…

 Biện pháp phòng trừ

·          Biện pháp canh tác:

Sử dụng giống xác nhận, sạ thưa với lượng giống 100 – 120 kg/ ha

Bón phân cân đối N – P – K theo bảng so màu lá lúa

·         Biện pháp hóa học:

Phun phòng ngừa bệnh ở giai đoạn 7 – 10 ngày trước trổ bông với cặp sản phẩm Mataxyl 500WP + Map Green 6AS

25g Mataxyl 500WP + 50ml  Map Green 6AS / công 1000 m2

Mataxyl 500WP + Map Green 6AS giúp phòng trừ triệt để bệnh vàng lá chín sớm, giúp lúa cứng cây, hạn chế lá ủ, làm cho bộ lá đòng xanh mướt, thẳng đứng, tăng khả năng quang hợp. Ngoài raMataxyl 500WP + Map Green 6AS còn cung cấp thêm một số khoáng vi lượng thiết yếu giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế bệnh hại tấn công, làm cho năng suất và chất lượng lúa gia tăng.

KS Nguyễn Minh Duy Anh