Giải pháp tăng năng suất cây trồng.

1. Giải pháp tăng năng suất cây trồng:
Trong giai đoạn ra hoa đậu trái cây trồng cần rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm đa lượng (N, P, K), trung lượng (Mg, Ca, Si), vi lượng (Fe, Bo, Mn, Zn...) để hình thành năng suất.
Việc hút dinh dưỡng từ rể đôi khi sẽ không kịp để cung cấp lên hoa, trái dẫn đến khả năng đậu hạt, quả giảm.
Cung cấp dinh dưỡng từ rể ở giai đoạn này cũng không kịp để cây bổ sung dinh dưỡng.
Cung cấp dinh dưỡng qua lá giúp cây trồng tối ưu hóa năng xuất và hạn chế mất dinh dưỡng.


2. Giải pháp tăng năng suất:
Cung cấp dinh dưỡng qua lá cũng quan trọng như qua rể.
Map Encaurage: Cung cấp cân đối đa lượng và vi lượng cho cây trồng giúp cây tăng năng suất và sinh khối. Ngoài ra Map Encourage có hàm lượng Humic cao có thể dùng tưới gốc để tăng mùn cho đất, cải tạo đất rất hiệu quả.
Map Su-Po: giúp cung cấp Bo dể tiêu nhanh nhất giúp tăng đậu hoa, đậu quả. Tăng năng suất cây trồng.
Phun Map Encaurage và Map Su-Po vào những thời điểm ra hoa, kết quả giúp cung cấp nhanh hàm lượng dinh dưỡng dể tiêu, giúp cây cân bằng dinh dưỡng và đảm bảo năng suất tối ưu cho cây trồng của bạn.
Liều lượng sử dụng xem trên nhãn.