• leaflet 01 (1)

Bệnh thối trái do Phytophthora

Bệnh thối trái do Phytophthora


           Phytophthora – kẻ hủy diệt cây trồng

 

Tác nhân gây bệnh

 

    - Do nấm Phytophthora sp.

    - Gây hiện tượng “thối nước”, “thối nhũn”, “thối ướt” hay “thối úng”

 

 

Sự nguy hiểm của bệnh thối trái do Phytophthora

 

    - Tấn công trực tiếp vào quả => gây mất năng suất trực tiếp và mất giá

    - Xâm nhập từ rất sớm nhưng phát bệnh thấy rõ lúc trái  đã lớn => gây chủ quan phòng ngừa

    - Bệnh lây lan hàng loạt, rất nhanh và rất rộng => thất mùa + mất giá

    - Nấm Phytophthora rất khó trị, không thể dùng thuốc nấm thông thường để quản lý

 

 

Phương thức quản lý bệnh

 

    - Chọn thuốc đặc trị Phytophthora

     - Nên chọn thuốc có hàm lượng cao hoặc thuốc đa hoạt chất - đa tác động

    - Phun ngừa định kỳ và luân phiên từ giai đoạn trái nhỏ

    - Đối với các vườn bị nứt thân xì mủ càng đặt biệt chú ý

    - Các cây trồng mẫn cảm cần đặc biệt chú ý: sầu riêng, bưởi, cam xoàn, nhãn ...

 

Nấm Phytophthora xâm nhập rất sớm, từ giai đoạn trái nhỏ => gây rụng hàng loạt

 

Tùy vào tùy loại cây trồng và bộ phận gây hại mà chọn giải pháp đặc trị Phytophthora phù hợp

 

            Mataxyl - thối trái cacao              Map Hero -  Sương mai cà chua             Map Rota - Chết nhanh Hồ tiêu

 

                         

 

Smile Khuyến cáo: phối trộn Map Green để tăng hiệu lực thuốc và đẹp màu nông sản