• leaflet 01 (1)
bọ trĩ scirtothrips dorsalis

Phòng trừ bọ trĩ dưa hấu (06/06/2019)

Bọ trĩ dưa hấu (còn gọi là “bù lạch” hay “rầy lửa”), con trưởng thành và ấu trùng đều rất nhỏ, có ...

Chi tiết
late blight tomato

Phòng trừ mốc sương (sương mai) cà chua (06/06/2019)

MỐC SƯƠNG: Bệnh do nấm Phytopthora infestans gây ra trên tất cả các bộ phận cây như lá, cành, thân ...

Chi tiết
t bị thán thư

Thán thư - Sương mai. An tâm cùng hoạt chất ... (06/06/2019)

Map Rota 50WP Đặc trị thán thư - Mát bông bóng trái

Chi tiết
diseased tomato plant

Sương mai - đốm nâu - đốm vòng không còn là ... (06/06/2019)

Map Hero 340WP Giải pháp đa hoạt chất - đa tác động

Chi tiết
6059.png 860

Sáng bông - Bông trái - Tăng hiệu lực thuốc ... (06/06/2019)

Map Green 6SL Sản phẩm Xanh - Tăng sức mạnh

Chi tiết
bo tri

Bọ trĩ - nhện đỏ - Giải pháp sinh học (06/06/2019)

Map Winer 5WG Vô địch trên sâu lá - An Toàn trên rau

Chi tiết
1 2