avt145737 256by256

Quản lý cỏ trên cây họ đậu (07/10/2020)

Dzo Super 10SL, sản phẩm thuốc cỏ chọn lọc, trừ cỏ hậu nảy mầm trên cây họ đậu.

Chi tiết
img 3254

Chết nhanh hồ tiêu - Hoạt chất mới (06/06/2019)

Map Rota 50WP Có Map Rota - Bệnh dữ tránh xa

Chi tiết
img 0065

Tuyến trùng tiêu/cà phê - Giải pháp xanh (06/06/2019)

Map Logic 90WP Cân bằng cho đất - Đánh bật tuyến trùng

Chi tiết
adult

Trừ rệp sáp bằng Permethrin (06/06/2019)

Mappermethrin Không sót một con - Không còn một móng

Chi tiết
rep sap tren cay ca phe 1

Rệp sáp - Mọt đục cành - Mục đục quả cà phê. (06/06/2019)

Rệp sáp - Mọt đục cành - Mục đục quả cà phê. Một giải pháp = 3 mục tiêu = 3 tác động

Chi tiết
dysmicoccusneobrevipes03

Quản lý rệp sáp hại cà phê bằng hoạt chất ... (06/06/2019)

Map Go 39.6SL Đặc trị rệp sáp trên cây cà phê

Chi tiết
1 2