• leaflet 01 (1)
nhen gie 4

Phòng trừ nhện ghé gây hại lúa hè thu (06/06/2019)

Nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smile) không chỉ làm cây lúa sinh trưởng kém, giảm năng suất mà ...

Chi tiết
lem lep hat 2

Lem lép hạt (05/06/2019)

Map Super 300EC Lúa no kho đầy

Chi tiết
dao on co bong 1

Đạo ôn cổ bông (Thối cổ gié) (05/06/2019)

Map Famy Đặc trị cổ bông - Sướng bụng nhà nông

Chi tiết
dao on la 4

Đạo ôn lá (cháy lá) (05/06/2019)

Flash 75WP Sạch đạo ôn - ruộng đồng trĩu hạt

Chi tiết
chay bia la 2

Cháy bìa lá (bạc lá) (05/06/2019)

Map Lotus 125WP Lotus ra tay - hết ngay vi khuẩn

Chi tiết
pngtree oil droplets stereo yellow vector png image 3078167

Tăng hiệu lực thuốc BVTV - Xanh lá sáng hạt (05/06/2019)

Map Green 6SL Sản phẩm Xanh - Tăng sức mạnh

Chi tiết
1 2 3