• 250x350px
map hero 340

MAP HERO 340WP

Đặc trị Sương mai - Dưỡng cây, bóng trái

 

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph

Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua.

 

Đặc tính:

  • Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội.
    • Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏe.
      • Thân mập, nhặt lóng.

 

Độ độc: nhóm 4

Thời gian cách ly: 3 ngày

Hướng dẫn sử dụng
CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG
Cà chua Thán thư 0,8 - 1kg/ha Phun sớm khi bệnh chớm xuất hiện

 

Lượng nước phun: 400L - 500L/ha

Lưu ý

Lưu ý: không phun xịt trên cây con.