Vì sao bạn nên chọn Map Pacific Singapore?

Map hiểu rằng nguồn nhân lực là tài sản vô cùng quý giá của mỗi Công ty và luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất tới sự thành công lâu dài của Công ty. Chính vì vậy, để có thể tăng lợi thế cạnh tranh của mình, Map luôn chú ý đến việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực bằng cách tổ chức một hệ thống quản trị nguồn nhân lực toàn diện như: Xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, giải quyết chính sách, chế độ kịp thời, tiêu chí đánh giá công việc được chuẩn hóa, chính sách lương thưởng công bằng, hoạch định nguồn nhân lực đảm bảo đúng người, đúng việc...

 

Bên cạnh đó, Map còn xây dựng nhiều chính sách và chế độ đãi ngộ cho toàn thể CB-CNV như: Chính sách tiền lương; chính sách đào tạo; chính sách khen thưởng; chính sách bảo hiểm và y tế, trong đó, chính sách chăm sóc sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn 24h là những chính sách đặc biệt, hoàn toàn do Map chi trả và không phải Công ty nào cũng có; ngoài ra, những chính sách phúc lợi như tặng quà, thăm hỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch … Những phúc lợi này đã khích lệ và tạo điều kiện cho CB-CNV nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

 

Lợi thế kinh doanh của Map:

- Luôn thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi

- Hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước

- Xây dựng được một hệ thống phân phối tốt

- Có một đội ngũ CB-CNV nhiệt tâm với sự nghiệp của Công ty, sáng tạo trong nghiên cứu và sản xuất, nhạy bén trong kinh doanh.