R&D Technician ( Lâm Đồng)

  • Nhiệm vụ chính :
  • Lập kế hoạch nội dung công việc để thử nghiệm cho các sản phẩm đang phát triển.
  • Tìm điểm, đối tượng dịch hại để thực hiện thí nghiệm cũng như có mối quan hệ tốt với nhiều bà con nông dân tại tỉnh Lâm Đồng.
  • Thực hiện thu thập tổng hợp số liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả thử nghiệm.
  • Thu thập và báo cáo thông tin về dịch hại và cây trồng, phản hồi của nông dân về sản phẩm của Map Pacific và các đối thủ.
  • Nghiên cứu và tham khảo các tài liệu liên quan đến thuốc BVTV, dịch hại.

Hiểu biết về các Quy định, Thỏa ước Lao động tập thể & duy trì các quy định bảo mật liên quan đến công ty

 

Yêu cầu :

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo vệ thực, nông học, trồng trọt hoặc các chuyên ngành nông nghiệp liên quan.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực BVTV
  • Am hiểu về đối tượng dịch hại trên cây trồng và cách phòng trừ
  • Phân tích xử lý số liệu và viết báo cáo thử nghiệm.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm về R&D, cán bộ kỹ thuật nghiên cứu ở các chi cục BVTV, viện, trường Đại học,...

 

Vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển dụng 0251 396 902 - Số nội bộ: 271 - hoặc gửi CV đến mail: recruitment@mappacific.com