GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM - Số lượng: 02

Mô tả công việc:

 • Phân tích nhu cầu thuốc BVTV của từng loại cây trồng và đưa ra các giải pháp đề xuất.
 • Đưa ra phân khúc thị trường, định vị sản phẩm và lập kế hoạch.
 • Lên kế hoạch và giám sát kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhập khẩu của các sản phẩm có liên quan.
 • Phân tích thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh & xu hướng cây trồng liên quan đến phát triển sản phẩm
 • Có trách nhiệm duy trì và tăng thị phần trong nhóm sản phẩm được quản lý.
 • Theodõi sự phát triển của sản phẩm mới, thị trường mới, nhóm mục tiêu mới.
 • Kiểm tra và cập nhật nội dung và thiết kế của các nhãn sản phẩm. Nhãn phải phù hợp với quy định của cục BVTV.     
 • Đề xuất giá cả, chính sách bán hàng, thúc đẩy các chương trình khuyến mãi cho đại lý và nông dân.
 • Báo cáo các vấn đề liên quan đến công việc được giao.
 • Cung cấp đặc tính sản phẩm, kỹ thuật cây trồng, hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
 • Nghiên cứu và dự báo tốt nhu cầu thị trường.
 • Kiểm soát hiệu quả việc sản xuất hàng hoá, tồn kho hàng hoá
 • Kiểm soát các hoạt động phát sóng quảng cáo và các hoạt động quảng bá hình ảnh.

 

Yêu cầu:

 1. Kiến thức & trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành BVTV/ Nông nghiệp/KinhTế.Cókiến thức trong ngành BVTV.
 2. Kỹ năng: Sử dụng vi tính văn phòng, tiếng anh tốt, làm việc nhóm,lập kế hoạch, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt, thu thập thông tin thị trường.
 3. Khả năng: Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc, khả năng giải quyết vấn đề kịp thời.
 1. Kinh nghiệm: 05 năm 

 

Liên Hệ:

Bộ phận Tuyển dụng 0251 396 902 - Số nội bộ: 271 - mail: recruitment@mappacific.com