Điều hành Kinh doanh (Sản phẩm PCO) - Số lượng: 01 vị trí

I. Hoạt động bán hàng:

a. Có trách nhiệm đạt được mục tiêu doanh số và thúc đẩy lợi nhuận cao hơn bằng cách bán hiệu quả các sản phẩm của công ty và thu nợ khách hàng trong phạm vi tỉnh được giao.

b. Quản lý hàng tồn kho, làm việc với Quản lý & đại lý để đảm bảo lượng hàng luôn đủ nhưng không được đặt hàng quá mức.

c. Quản lý hệ thống phân phối tại các tỉnh được phân công.

d. Chăm sóc hệ thống C2 để tạo kết nối WIN-WIN giữa MPS- C1 - C2.

e. Kết nối MPS với thị trường:

     i. Cung cấp thông tin từ C1, C2 và PCO cho các quản lý của MPS.
     ii. Thu thập thông tin thị trường như thương hiệu, giá cả, chính sách bán hàng của các công ty đối thủ.
II. Hoạt động quảng bá:
a. Tổ chức các hoạt động xúc tiến để mở rộng thương hiệu MPS.
b. Thực hiện kế hoạch đặc biệt chú ý đến việc thanh toán quà tặng khuyến mại hoặc tiền.
c. Tìm hiểu kỹ các sản phẩm của MPS và cập nhật thông tin sản phẩm thường xuyên
d. Xây dựng mối quan hệ bền chặt với C1, C2,PCOvà các cơ quan chính phủ.
III. Đối tác :
a. Biết tường tận về C1 và C2.
b. Nắm rõ và quản lý các C2 trọng điểm trên địa bàn.
c. Có kế hoạch làm việc hàng tuần với các C2 trọng điểm của địa bàn, có kết quả cụ thể từng thời gian làm việc và báo cáo cấp trên hàng tuần.

 

Vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển dụng 0251 396 902 - Số nội bộ: 271 - hoặc gửi CV đến mail: recruitment@mappacific.com