Chuyên viên Hành Chánh Nhân sự - Số lượng: 01 vị trí

I. Đào tạo

1. Triển khai các chương trình đào tạo và giáo trình với nhiều chủ đề phù hợp với  mục tiêu của tổ chức và nhân sự.

2. Thiết lập, giám sát, quản lý việc ghi danh khóa học, các hoạt động và quy trình, cũng như đánh giá khóa học.

3. Tiến hành đánh giá nhu cầu để xác định chương trình giảng dạy cốt lõi và các hoạt động phát triển liên quan khác với nhân viên và cấp quản lý.

4. Theodõi và phân tích dữ liệu đào tạo cho các chương trình phát triển nhân viên tổng thể.

II. Tuyển dụng

1. Xây dựng và cập nhật bản mô tả công việc.

2. Thực hiện phân tích công việc và nhiệm vụ để ghi lại các yêu cầu và mục tiêu công việc.

3. Chuẩn bị tài liệu tuyển dụng và đăng công việc lên thông báo việc làm / báo / trang web / mạng xã hội / nhóm nhân sự / trường đại học phù hợp.

4. Tìm nguồn và tuyển dụng ứng viên bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.

5. Sàng lọc hồ sơ ứng viên và đơn xin việc.

6. Thực hiện các cuộc phỏng vấn bằng cách ứng dụng các công cụ / phương pháp tuyển dụng đa dạng hiệu quả để lọc các ứng viên phù hợp.

7. Đánh giá kiến thức, kỹ năng, kỹ năng mềm, kinh nghiệm và năng khiếu có liên quan của ứng viên.

8. Giới thiệu nhân viên mới để hòa nhập hoàn toàn vào tổ chức.

9. Theodõi và áp dụng các cách thức tốt nhất về tuyển dụng nhân sự.

10. Cung cấp các báo cáo tuyển dụng định kỳ (hàng tuần & hàng tháng) cho nhóm và cung cấp các báo cáo đột xuất nếu Giám đốcHànhChánhNhânsự yêu cầu.

11. Đóng vai trò như là đầu mối liên hệ và xây dựng các mối tương tác tốt với ứng viên trong quá trình tuyển chọn.

III. Hành Chánh:

1. Tổ chức Sự kiện / Họp mặt (hàng tháng, hàng quý, hàng năm):

a. Sự kiện đối nội và đối ngoại: Mừng sinh nhật, Tiệc mừng năm mới, v.v.

b. Cuộc họp / Hội thảo: từ bộ phận (họp, đào tạo).

2. Các công việc hành chánh khác.

 

Vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển dụng 0251 396 902 - Số nội bộ: 271 - hoặc gửi CV đến mail: recruitment@mappacific.com