• leaflet 01 (1)

CAM KẾT TỪ MAP PACIFIC VIETNAM

 

Chúng tôi cam kết hoàn thành tốt vai trò của một nhà cung cấp hàng đầu và đóng góp cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp Việt Nam với mức trách nhiệm cao nhất, đúng theo khẩu hiệu: “Map Pacific - Giúp người nông dân”.