• leaflet 01 (1)

CÁC DANH HIỆU CỦA MAP PACIFIC VIỆT NAM

 

 

1. BẠN NHÀ NÔNG VIỆT NAM -

Do Bộ Nông Nghiệp cấp năm 2004.

 

 

2. BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ 20 năm sản phẩm Topgun 700WP 

Do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 14.06.2004.

 

 

3. THƯƠNG HIỆU CÓ UY TÍN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Do Bộ VHTT & Cục sở hữu trí tuệ cấp 2005.4. 50 NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU tại Việt Nam

Do Tập đoàn Navigos, AC Nielsen & báo Thanh Niên tổ chức năm 2006.

 

 

5. THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Do Bộ VHTT và Cục sở hữu trí tuệ cấp năm 2006.

 

 

6. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 -

Do Công ty Bureau Veritas Certification Việt Nam cấp năm 2007.

 

 

7. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC PCCC

Do Công An Tỉnh Đồng Nai cấp năm 2011.